Home
  Aanmelding en Criteria
  Bestuur & adresgegevens
  Landelijke samenwerking
  Vrijwilligers
  Fotoboek
  Impressies activiteiten
  Media
  Nominaties
  Vrienden van de Tilburgse Voedselbank
  Wat hebben wij dringend nodig?
  Voedsel veiligheid
  Donaties
  Contact
 Welkom op de website van deTilburgse Voedselbank.

Let op:

Dit is de complete website van de Voedselhulp Tilburg, vanaf 13 september 2003. Hier vindt u alle nominaties, impressies en activiteiten, media en het fotoboek tot 01-01-2009 van de Voedselhulp Tilburg. U kunt ons vinden via www.voedselhulp.org

De oprichters Ramon & Anneke Chumman van Voedselhulp Tilburg

Sinds 01-01-2009 staat op deze website het begin van de overgang naar de Tilburgse Voedselbank. De nieuwe website van de Tilburgse Voedselbank is: www.tilburgsevoedselbank.nl


De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Wij functioneren als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze maatschappij.
Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar wel nog voor consumptie geschikt is verstrekken wij gratis aan deze huishoudens in nood. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties zoals, RIW, sociale dienst etc.

De Voedselbank heeft een verdeelpunten aan de Beelaerts Van Bloklandstraat 13, 5042PM Tilburg.

Onze hulp kan niet plaatsvinden zonder de financiële steun van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren.
Er komt heel wat kijken bij het runnen van een voedselbank. Al het werk wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers.

De Stichting Tilburgse Voedselbank werkt volgens de richtlijnen van de Voedselbank Nederland welke aangesloten is bij de Europese federatie van voedselbanken. Meer informatie hierover: www.voedselbanken.nl

  
 
 
© Stichting Tilburgse Voedselbank